top of page

This version of Xiao Ke Wan is a bit more complex than most others. It utilizes nineteen herbs, supporting the energetic functions of clearing heat (Gypsum Shi Gao, Scrophularia Xuan Shen, Anemarrhena Zhi Mu) and tonifying Qi (Astragalus Huang Qi, Atractylodes Cang Zhu, Ginseng Ren Shen). (Fratkin, Chinese Herbal Patent Medicines)

Xiao Ke Wan / Low energy, insomnia 消渴丸

€15.00Price
Shi Gao (Gypsum): 7.3%; Di Huang -shu (Rehmannia Root (Prepared)): 7.3%; Tian Hua Fen (Trichosanthes Root): 7.3%; Huang Qi (Astragalus Root): 7.3%; Ge Gen (Kudzu Root): 7.3%; Fu Ling (Poria; Hoelen; Tuckahoe): 5.5%; Ze Xie (Asian Water Plantain Rhizome): 5.5%; Huai Shan / Shan Yao (Chinese Yam): 5.5% Mu Dan Pi (Tree Peony Root Bark): 5.5%; Bai Mu Er (Tremella Fruit): 5.5%; Shan Zhu Yu (Asiatic Dogwood Fruit): 5.5%; Xuan Shen (Scrophularia Root): 5.5%; Huai Niu Xi (Achyranthes Root): 3.6%; Ren Shen (Ginseng): 3.6%; Zhi Mu (Anemarrhena): 3.6%; Wu Wei Zi (Schisandra Fruit): 3.6%; Cang Zhu (Cang-zhu Atractylodes Rhizome): 3.6%; Ji Nei Jin (Chicken\'s Gizzard Lining): 3.6%; Gan Cao (Licorice Root): 3.4%
bottom of page